เปิดรับจดโดเมนเนม .th

ขณะนี้ ทางเราได้เปิดรับจดโดเมนเนม ในนามสกุลที่ลงท้ายด้วย .th แล้ว  เช่น .in.th , .co.th , .ac.th เป็นต้น

โดยเอกสารที่ใช้จด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://www.jaideawhosting.com/domain-name/domain-thnic-doc/Monday, December 12, 2011

« กลับ