สวัสดีครับ

เนื่องจาก PHP 5.3 ตัวเต็มถูกปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2552 หรือกว่าสามปีมาแล้ว และในรว่างนั้นเพื่อคงความเข้ากันได้หลายๆอย่าง ทางเราจึงยังไม่ได้ทำการ Upgrade ระบบเป็น PHP 5.3
และในตอนนี้ PHP ได้ออกเวอร์ชั่น 5.4 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา รวมทั้งประกาศยกเลิกการสนับสนุน PHP 5.2 แล้วด้วย   นอกจากนี้ CMS หลายๆตัวที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น joomla, moodle ก็ได้ทยอยยกเลิกการรองรับ PHP 5.2 อีกด้วย

ดังนั้นทางเราจึงเรียนให้ทราบว่า บริการโฮสติ้งบนเครื่อง NS3 หรือเครื่องที่ใช้ Nameserver เป็น ns3.jaideawhosting.com, ns3.jaideawhosting.net  จะดำเนินการ Upgrade PHP เป็นเวอร์ชั่น 5.3 ในวันที่ 14 เมษายน 2556 ซึ่งตรงกับวันหยุด วันสงกรานต์  ที่เลือกช่วงเวลานี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการใช้งานเว็บไซต์กันน้อยที่สุด


- หากท่านใช้งาน CMS เช่น Wordpress, joomla อยู่ ทางเราขอแนะนำให้ท่านดำเนินการ upgrade เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดโดยเร็วที่สุดครับ หรือตรวจสอบว่าเวอร์ชั่นที่ใช้งานอยู่รองรับกับ PHP 5.3 แล้วหรือไม่

- สำหรับเว็บไซต์ที่เขียนขึ้นเองโดยไม่ได้ใช้ Framework กรุณาตรวจสอบการประกาศ class ตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ PHP ได้ที่ http://php.net/manual/en/migration53.incompatible.php

- สำหรับเว็บที่ใช้ Framework สามารถตรวจสอบว่า Framework ของท่านรองรับ PHP 5.3 อยู่หรือไม่ และหากเป็นไปได้กรุณา Upgrade Framework เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอครับ

- สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เขียนเว็บด้วยภาษา PHP เช่น HTML  จะไม่มีผลกระทบใดๆในการ Upgrade ครั้งนี้


Saturday, March 9, 2013

« กลับ