สวัสดีครับ ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทางเราจะปรับค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านช่องทาง PayPal โดยจากเดิม ค่าธรรมเนียมที่ 3.9% + 11 บาท  ไปเป็น 4.4% + 11 บาท ครับ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Tuesday, September 17, 2013

« กลับ