ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่า จะมีการปรับค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านช่องทาง True Money ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556  จากเดิม 13% ไปเป็น 14% เนื่องจากทาง true money มีการปรับค่าธรรมเนียม จึงทำให้ผู้ให้บริการที่เราใช้เชื่อมต่อ API อยู่มีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเช่นกัน   ทางเราจึงต้องมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีก 1% ครับ

Sunday, September 29, 2013

« กลับ