ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 6 ตุลาคม 2556 ทางเราจะมีการปรับราคาค่าบริการโดเมน โดยโดเมนที่มีการเปลี่ยนแปลงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


  จดใหม่ ต่ออาย ย้ายโดเมน
.com 350 (ราคาเดิม) 350 (ราคาเดิม) 380
.net 350 (ราคาเดิม) 350 (ราคาเดิม) 380
.org 400 400 400
.biz 400 400 400
.info 400 400 400
.name 400 400 400

สำหรับราคาโดเมนทั้งหมด สามารถดูได้จากที่นี่ครับ  https:/clients.jaideawhosting.com/domainchecker.php

Tuesday, October 1, 2013

« กลับ