เนื่องจาก Verisign ผู้ดูแลโดเมน .net ประกาศปรับขึ้นราคาโดเมน .net ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 นี้  ทางเราจึงมีความจำเป็นต้องปรับราคาโดเมนขึ่นอีก 30 บาท ซึ่งจะปรับจากเดิม 350 บาท/ปี ไปเป็น 380 บาท/ปี  สำหรับโดเมนอื่นๆยังไม่มีการปรับราคาใดๆ  ราคาโดเมนทั้งหมดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่นี่ครับ https://clients.jaideawhosting.com/domainchecker.php

Monday, January 20, 2014

« กลับ