การใช้โปรแกรม FileZilla ในการ upload ไฟล์

 

ตัวอย่างแสดงการใช้โปรแกรม FileZilla ในการ upload ไฟล์


  • 18 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการแก้ไขปัญหาเข้า DirectAdmin ไม่ได้

สำหรับลูกค้าที่ใช้ Firefox 3 หรือ IE7 อาจจะติดปัญหาการเข้าใช้งาน Control Panel  ของทางเรา...

การสมัคร Google apps และการตั้งค่า MX record ใน DirectAdmin

  นวัตกรรมของ Google Apps โซลูชั่นที่เปี่ยมประสิทธิภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น...

วิธีส่ง sms

การเข้าใช้งาน เว็บส่ง sms สำหรับลูกค้าที่ได้รับจาก โปรโมชั่น 1.ให้ทำการ login...