เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ทางเราขอชี้แจงและอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้บริการเว็บโฮสติ้งไม่สามารถใช้งานได้ใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.30 น.  จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริการอื่นๆของทางเรา


เนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ได้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ อาคาร กสท บางรัก (CAT Tower) ได้มี ผู้ชุมนุมทางการเมือง ไม่ทราบฝ่าย ประมาณ 300-400 คน ได้บุกเข้าไปยึดตัวอาคารและทำการตัดกระแสไฟฟ้า ส่งผลกระทบทำให้ Server ที่วางอยู่ในอาคาร ทยอย Down ลง ระบบสำรองไฟที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เพราะถูกใช้พลังงานไปจนหมด, ระบบการสื่อสาร-อินเทอร์เน็ต ไม่สามารถใช้งานได้ จนกระทั่งเวลาประมาณ 20.15 น. ได้มีการปล่อยกระแสไฟฟ้ากลับคืนมา Server เริ่มทะยอย Up จนครบหมดทุกเครื่อง

แต่หลังจากนั้นได้ทราบว่า อุปกรณ์ Network บางตัวเกิดปัญหา จึงเป็นสาเหตุให้ทุกเครื่องไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้จากภายในประเทศ  แต่จะมีบางเครื่องที่สามารถเข้าได้จากต่างประเทศ จนถึงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม มี Server บางเครื่องเริ่มสามารถใช้งานได้เป็นปกติ  และเวลา 13.30 น. โดยประมาณ Server ของทางเราจึงสามารถใช้งานได้ปกติทุกเครื่องครับ


หากในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่าเว็บไซต์ของท่านไม่สามารถใช้งานได้ นั่นเป็นเพราะสาเหตุตามที่เรียนชี้แจงให้ทราบแล้วข้างต้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นกรณีสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะเป็นปัจจัยจากภายนอก ทางทีมงานรู้สึกเสียใจ และต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย

Sunday, December 1, 2013

« Back