ประกาศปรับราคาโดเมน .net

เนื่องจาก Verisign ผู้ดูแลโดเมน .net ประกาศปรับขึ้นราคาโดเมน .net ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 นี้  ... เพิ่มเติม »

20th Jan 2014
แจ้งกฎใหม่สำหรับลูกค้าที่จดโดเมน ต้องยืนยันอีเมล์

สวัสดีครับเนื่องจาก ICANN ได้ประกาศกฏใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ... เพิ่มเติม »

1st Jan 2014
1 2 3