การอัพโหลดโปรแจค Rails เพื่อ deploy บน Server

 

การ deploy ทำได้โดยการสร้างโปรแจคขึ้นมาจากนั้นให้ทำการอัพโหลดไฟล์โปรแจคไปทับไฟล์เดิมโดยหากไม่ได้รันด้วย Mongrel ให้ระวังเรื่องการอัพโหลด /public/ ให้ทำการอัพโหลดตามตัวอย่าง

 

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

สร้างฐานข้อมูลด้วย Direct Admin

  ตัวอย่างวิธีการสร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วย Control Panel DirectAdmin

การสร้าง Subdomain

  ตัวอย่างวิธีการสร้าง  Subdomain ที่โฮสติ้ง

สร้าง FTP Account

  ตัวอย่างวิธีการสร้าง FTP Account ที่โฮสติ้ง

สร้างโดเมนเพิ่มใน Host

  ตัวอย่างแสดงวิธีการสร้าง Account Domain ที่โฮสติ้ง

สร้าง E-Mail Account

  ตัวอย่างวิธีการสร้าง E-Mail Account ที่โฮสติ้ง