การสร้าง Subdomain

 

ตัวอย่างวิธีการสร้าง  Subdomain ที่โฮสติ้ง


  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

สร้างฐานข้อมูลด้วย Direct Admin

  ตัวอย่างวิธีการสร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วย Control Panel DirectAdmin

สร้าง FTP Account

  ตัวอย่างวิธีการสร้าง FTP Account ที่โฮสติ้ง

สร้างโดเมนเพิ่มใน Host

  ตัวอย่างแสดงวิธีการสร้าง Account Domain ที่โฮสติ้ง

สร้าง E-Mail Account

  ตัวอย่างวิธีการสร้าง E-Mail Account ที่โฮสติ้ง

สร้าง Forwards Mail

  ตัวอย่างวิธีการสร้าง E-Mail Forward ที่โฮสติ้ง