Articles

 ขั้นตอนการต่ออายุโดเมน

  วิธีการต่ออายุโดเมนกับทางใจเดียวโฮสติ้ง มีวิธีง่ายๆดังนี้ 1. ให้ลูกค้า เข้ามาที่...

 วิธีการชำระเงินผ่าน PaySbuy

  1. ให้กลับมาที่หน้า ส่วนบริการลูกค้า  member.jaideawhosting.com ...

 เงื่อนไขการคืนเงิน

ใช้บริการเว็บโฮสติ้งกับเราไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ขอเปิดใช้บริการ...