สร้างฐานข้อมูลด้วย Direct Admin

 

ตัวอย่างวิธีการสร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วย Control Panel DirectAdmin


  • 8 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Subdomain

  ตัวอย่างวิธีการสร้าง  Subdomain ที่โฮสติ้ง

สร้าง FTP Account

  ตัวอย่างวิธีการสร้าง FTP Account ที่โฮสติ้ง

สร้างโดเมนเพิ่มใน Host

  ตัวอย่างแสดงวิธีการสร้าง Account Domain ที่โฮสติ้ง

สร้าง E-Mail Account

  ตัวอย่างวิธีการสร้าง E-Mail Account ที่โฮสติ้ง

สร้าง Forwards Mail

  ตัวอย่างวิธีการสร้าง E-Mail Forward ที่โฮสติ้ง