เงื่อนไขการคืนเงิน

  1. ใช้บริการเว็บโฮสติ้งกับเราไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ขอเปิดใช้บริการ
  2. การคืนเงินจะคืนเฉพาะค่าบริการโฮสติ้งเท่านั้น ไม่รวมถึงโดเมน ซึ่งโดเมนเมื่อจดแล้ว จะเป็นของท่าน 100%  ท่านสามารถใช้บริการต่ออายุกับเราต่อไปหรือจะย้ายไปที่อื่นก็ได้
  3. ไม่ทำผิด เงื่อนไขการใช้บริการ
  4. สำหรับผู้ที่ชำระเงินแบบรายเดือน ต้องใช้บริการไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ขอเปิดใช้บริการ

 

*หมายเหตุ

  • ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืน 30 บาท
  • ผู้ให้บริการจะถือว่า สมาชิก ทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ นี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากทางเรา และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากสมาชิกได้กระทำผิดในเงื่อนไข ในการให้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำนั้นเป็นการ ผิดเงื่อนไขในการให้บริการหรือไม่

 

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ขั้นตอนการต่ออายุโดเมน

  วิธีการต่ออายุโดเมนกับทางใจเดียวโฮสติ้ง มีวิธีง่ายๆดังนี้ 1. ให้ลูกค้า เข้ามาที่...

วิธีการชำระเงินผ่าน PaySbuy

  1. ให้กลับมาที่หน้า ส่วนบริการลูกค้า  member.jaideawhosting.com ...